Likviditetsstyring

Likviditetsstyring

Et likviditetsbudget tager sit udgangspunkt i et færdiggjort budget.
Via kassebogføring, bankafstemning, debitor-, kreditor- og evt. lagerstyring sikre du, at der altid er likviditet til det, du gerne vil med din virksomhed.

Virksomhedens likviditet er afgørende for en sund virksomhed og det er derfor vigtigt, at der er et fornuftigt flow mellem ind- og udbetaling.

AB-Office hjælper gerne med det økonomiske overblik, så du kan koncentrere dig om at bruge dine ressourcer til at skabe vækst i din virksomhed.