Budget

Budget

Er du en mindre erhvervsdrivende tænker du måske, at det ikke er relevant med et budget.
Uanset din virksomheds størrelse anbefaler AB-Office, at du laver et budget.

Et budget hjælper dig til at få et overblik over dine forventede indtægter og udgifter, typisk for en 12 måneders periode. Når du ved, hvad du har til rådighed, kan du nemmere sætte den rette økonomiske kurs for det næste år.

Har du behov for løbende at se, om budgettet også bliver realiseret i det tempo, du havde forventet, så kan der løbende laves en budgetopfølgning. Det gør vi ved at sammenligne de budgetterede tal med de faktiske realiserede tal. De realiserede tal udarbejdes i en månedsrapport.

Der kan laves et revideret budget senere i året, hvis du opdager, at det første har ramt helt ved siden af.

Budgettet laves ved, at vi mødes og drøfter dine forventning til omsætning og hvilke omkostninger, der skal til for at opnå den ønskede omsætning. Nogle gange kan det være nødvendigt med investeringer af driftsmidler, medarbejdere, nyt It-system eller andet. Herefter laves et budgetudkast som vi sammen gennemgår, måske skal der justeres i omkostningerne og findes andre billigere løsninger, end de først valgte.

Når budgettet er færdigt, så er der sat en god kurs. En budgetopfølgning hjælper til at styre, at du ikke drejer ud af kurs. Der kan altid ske uforudsete hændelser, ændring i lovgivning eller afgifter der gør, at budgettet drejer ud af kurs. Jo hurtigere kursen bliver drejet i rigtig retning igen, jo mere sikker er du på, at du ender med et resultat, du kan være tilfreds med.

Nogle bruger budgettet til at fremvise i banken.